Upsales Onboarding Process

Introduktion

Syftet med denna artikel är att ge en överblick kring viktiga milstolpar i implementeringar av Upsales för att hjälpa er hålla koll på varje steg och planera vilka interna resurser som krävs.

Vårt implementeringsteam är med i hela processen för att stötta er och säkerställa att ni kommer igång. Implementeringen påbörjas med ett uppstartsmöte där vi tillsammans går igenom vad som behövs göras tekniskt och organisatoriskt för att få bästa utväxling av Upsales och efter mötet har en tidsplan upprättats.

Fas 1 i implementeringen har två viktiga milstolpar; Datamigrering och Konfiguration som behöver genomföras för att framgångsrikt komma igång med Upsales.

Upsales har ett brett utbildningsprogram för att hjälpa er komma igång med Upsales. Alla utbildningar hålls på vårt huvudkontor men ni kan också köpa utbildningar på plats om det önskas. Hitta ett utbildningstillfälle här.

Vi erbjuder också konsulter som kan hjälpa er att göra allt genom hela implementeringsprocessen, vill ni veta mer om detta ta kontakt med oss. Läs mer här.

Uppstartsmöte för implementering

Uppstartsmötets syfte är att klargöra vilket/vilka mål vi tillsammans arbetar mot att uppnå och utifrån målen tar vi fram en projektplan. I bifogad projektplan (se längst ner i artikeln) dokumenterar vi hela projektplanen och vem som är ansvarig för vilken del i projektet. 

Rekommendation: Personen som ska leda projektet från er sida rekommenderar vi går vår Projektledarutbildning. Hitta ett utbildningstillfälle här.

Migrering av data

Migrering av data syftar till att få in information från tidigare system som är relevant för er att få in i Upsales. I huvudsak handlar det om företagsinformation och kontaktinformation. Önskar ni få in aktiviteter, möten och försäljning från tidigare system prata med oss på Upsales. Läs mer om vårt importverktyg här.

Säkerställ att du har kompetens inom organisationen för att genomföra nedan steg annars prata med din kontakt på Upsales för att ta hjälp av oss.

Steg 1: Genomgång vilken data som ska migreras
Steg 2: Databehandling
Steg 3: Testimport
Steg 4: Verifiering
Steg 5: Skarp import

Rekommendation: Personen som ska ansvara för migrering av data från er sida rekommenderar vi går våra superuserutbildningar. Hitta ett utbildningstillfälle här.

Inställningar & Konfiguration

Upsales är ett väldigt flexibelt system där ni kan anpassa systemet på väldigt många sätt. Viktigaste i
implementeringen är att göra grundinställningarna:

CRM

Marketing Automation

Rapporter

  • Bygg dina egna rapporter i Upsales Analytics

Rekommendation: Personen som ska ansvara för konfiguration av upsales från er sida rekommenderar vi går våra superuserutbildningar och vår analyticsutbildning. Hitta ett utbildningstillfälle här.

Testperiod

Om det finns tid och resurser rekommenderar vi att ni under en kort period låter 2-3 säljare testa de inställningar och arbetsflöden ni gjort för att kunna göra justeringar innan alla användare går live i systemet för att få bästa upplevelsen. Dessa personer måste i så fall gått användarutbildning steg 1 innan testet kan påbörjas.

Rekommendation: Personen som ska testa Upsales från er sida rekommenderar vi går våra använderutbildning steg 1. Hitta ett utbildningstillfälle här.

Utbildning för användare och börja arbeta i Upsales

Inför att ni ska köra igång skarpt i Upsales behöver alla användare gått användarutbildning steg 1 och vi rekommenderar också att säljchefen gått vår säljchefsutbildning. För de personer som ska arbeta med Marketing automation finns de utbildningar även för dem. Alla utbildningar hittar du här.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.