Checklista för konfiguration

CRM

Datamigrering

Migrering av data syftar till att få in information från tidigare system som är relevant för er att få in i Upsales. I huvudsak handlar det om företagsinformation och kontaktinformation. Önskar ni få in aktiviteter, möten och försäljning från tidigare system prata med oss på Upsales. Läs mer om vårt importverktyg här.

Vad ska ni importera till Upsales?

 • Företag och kontaktpersoner
 • Tidigare försäljning
 • Tidigare affärsmöjligheter
 • Tidigare aktiviteter

[Upsales rekommenderar: Personen som ska ansvara för migrering av data från er sida rekommenderar vi går våra superuserutbildningar. Hitta ett utbildningstillfälle här.]
 

Företag och kontakter

 • Vilka företagskategorier skall finnas för segmentering?
 • Finns det behov av egna fält på kundkortet? Läs mer om hur du kan skapa egna fält här

 [Upsales rekommenderar: Håll det så enkelt som möjligt! Att skapa fält är enkelt, den svåra uppgiften är att era användare löpande fyller i och uppdaterar fälten, så att data är relevant. Bättre med få fält med relevant data än många fält som är ouppdaterade.]  

Aktiviteter och möten

 • Vilka Aktivitetstyper skall finnas? (Telefonsamtal, Epost, Övrigt)
 • Vilka Möteskategorier skall finnas? (Förstamöte, Möte, Outlook)

[Upsales rekommenderar: Håll det så enkelt som möjligt! Det måste vara tydligt vad som menas med resp. aktivitetstyp. De flesta företagen använder sig utav våra standardtyper.]

Affärsmöjligheter och säljtavla

 • Vilka steg finns i säljprocessen?
 • Vilka produktkategorier & produkter skall finnas? Läs mer om hur du skapar egna produkter & produktkategorier här.

[Upsales rekommenderar: Säljtavlan skall visa aktiva förstamöten och affärsmöjligheter. Säljtavlan är inte ett rapportverktyg. De flesta företagen använder sig utav vår standard säljtavla. Det är viktigare att jobba rätt i den än att komma på nya namn som inte används korrekt.]

Användare

 • Vilka personer skall ha tillgång till Upsales?
 • Finns det olika team? Skall dessa ha olika behörigheter i systemet? Läs mer om hur du hanterar och skapar användare och roller här.

Mål på säljteamet

 • Skall försäljningsbudget läggas in? Läs mer om hur du lägger till försäljningsbudget på dina säljare här.

Dokumentmallar

 • Vilka dokumentmallar har ni användning för? (Offert, orderbekräftelse) Läs mer om hur du skapar dokumentmallar här.

Kalendersynk

 • Outlook/Exchange synk, Google Synk? Läs mer om hur du sätter igång din Exchange synk här.

 
Marketing Automation

Detaljerade mailinställningar

 • Förvald mail
 • Förvald användare
 • Poäng för öppnat mail
 • Poäng för klickat mail
 • Poäng för avregistrering

Läs mer om hur du aktiverar mailutskick & företagsprofil.
 
[Upsales rekommenderar: Att du har 0p för öppnat mail, 5p för klickat och -3p för avregistrering. Du kan närsomhelst uppdatera detta och då gäller korrigeringarna för framtida utskick.]

Webbsidebesök

 • Generera skript för hemsidan.
 • Vilka sidor skall trackas?
 • Vilken poängscore skall respektive sida ha?

 
[Upsales rekommenderar: Tänk igenom vilka sidor ni vill tracka i Upsales. Har ni exempelvis en portal för befintliga användare på er hemsida, bör inte den trackas. Utgå från att ha låg poäng på alla sidor. Sätt högre poäng på specifika sidor som gör ett lead ”varmare”. Exempelvis: prissidan, tacksida efter att ha fyllt i ett formulär.]

Formulär

Vilka formulär behövs?

 • Kontakta oss
 • Whitepaper
 • Nyhetsbrev

Vad skall hända när ett formulär fylls i?

 • Automtisk mail till leadet
 • Notifikationsmail till säljare
 • Tilldelning av lead
 • Tagga upp kontaktperson i kampanj
 • Tagga upp bolag i kategori

Läs mer om hur du skapar, publicerar och hanterar ett formulär här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.