Skräddarsy Upsales på 15 minuter

Skräddarsy Upsales CRM på mindre än 15 minuter

Lägga till användare

 1. Gå till ”Administration” och välj sedan ”Användare & Roller”
 2. Klicka på ”Ny användare”
 3. Fyll in användaruppgifter (namn, e-mail och lösenord är obligatoriska fält) och klicka på Spara
 4. Upprepa tillvägagångssättet för varje ny användare

Skapa aktivitetstyper

Aktivitetstyper används för att separera olika typer av säljaktiviteter (dvs. "uppföljning", "kalla samtal", ”möten” etc.). Genom att definiera dessa från början och att se till att säljteamet använder dem på rätt sätt kan ni dramatiskt öka värdet på säljuppföljningarna med hjälp av rapporterna i Upsales CRM. Du kan definiera olika aktivitetstyper för att skilja på aktiviteter och möteskategorier ("kundmöte", "personalmöte" etc.).

 1. Gå till ”Administration” och välj "Aktiviteter & Möten"
 2. Klicka på ”Aktivitetstyper” och sedan ”Ny aktivitetstyp”
 3. Namnge aktivitetstypen och klicka på ”Spara”

Definiera de olika faserna i säljcykeln

Olika faser används för att hantera din pipeline och försäljningsprognos. Varje fas har en viss sannolikhet kopplad till sig, vilket hjälper ditt säljteam att graderar sina affärsmöjligheter. Upsales CRM har några fördefinierade grundläggande faser som du enkelt kan anpassa.

Följ de här stegen för att skapa egna faser:

 1. Gå till ”Administration” och välj ”Affärsmöjligheter & Försäljning”
 2. Klicka på ”Faser” och välj sedan ”Ny fas”
 3. Namnge fasen samt ge den ett sannorlikhetsvärde (mellan 0-100)

Observera att faser med en sannolikhet på 100% gör att affärsmöjligheten kommer att visas under "Försäljning" och redovisas i alla försäljningsrapporter.

 

Definiera företagskategorier

Företagskategorier används för att "tagga" dina företag. Genom att tagga dem med olika kategorier kan du enkelt söka fram en viss företagskategori. Företag kan tillhöra flera kategorier samtidigt.

Följ dessa steg för att skapa nya kategorier:

 1. Gå till ”Administration” och välj ”Företag & Kontakter”
 2. Klicka på ”Företagskategorier” och sedan ”Ny företagskategori”
 3. Namnge företagskategorin och klicka på "Spara"

 

Ställ in budget för säljarna

Försäljningsmålen hjälper dig att planera hela ditt säljteams försäljning. Försäljningsmål kan definieras på månadsbasis och används sedan i flera rapporter i Rapportcentret.

Så här lägger du in försäljningsmål:

 1. Gå till ”Inställningar” och klicka sedan på ”Hantera försäljningsmål”
 2. Välj en användare i drop-down listan för att ange budget för en viss säljare, eller "Samtliga användare" för att ange budget för flera säljare.
 3. Ange försäljningsmålen per månad och klicka på "Spara"
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.