Skapa fält på kundkortet

1. Gå till "Kontoinställningar" under kugghjulet till höger i systemet.

2. Välj "Företagsfält" under fliken "Företag & Kontakter".

3. Klicka på "Skapa ny".

4. I rullistan "Datatyp" väljer du vilket typ av fält du vill skapa.

5. Klicka på nästa.