Valutahantering i Upsales CRM

Aktivering av tjänsten?

Notis: Har man väl aktiverat tjänsten går den inte att avaktivera eller ändra basvaluta.

Gå till administration -> Globala inställningar -> Valuta:

  1. Ange basvalutan för databasen och spara.

Obs: Har man tidigare AF/orders i en annan valuta ändras dessa till den satta basvalutan.(inget räknas om)

  1. Gå in på Valutafunktionen igen och lägg till de valutor som skall finnas som alternativ
  2. Ange valutakurs för varje tillagd valuta

 

Exempel: Har du satt SEK som basvaluta och lägger till Euro som alternativ blir valutakursen 0,11 i Upsales CRM 

 

Valuta.jpg

 

valuta_2.jpg

 

 

Användning av tjänsten?

 

När en ny affärsmöjlighet eller en ny order läggs upp så har det tillkommit ett valutafält där det går att välja den valuta som ordern avser.

 

Notis: Om en order ska läggas i en annan valuta än den som fördefinierad så rekommenderas att välja en annan valuta direkt, annars kommer information som angivits nollställas. 

 

valuta_3.jpg

 


När affärsmöjligheten eller ordern är sparad så syns försäljningen i den valda valutan på kundkortet. Summeringen är i basvalutan.


valuta_4.jpg

 

 

I rapportcentret via affärsmöjlighets- och försäljningsrapporterna går det att filtrera på de valutor som är tillagda i databasen. Väljs någon annan valuta än basvalutan så visas bara försäljningar som avser just den valutan. (Bild 1)

 

Rapporten visar som default basvalutan och tar även med order som är upplagda i en annan valuta. Dessa är dock omräknande till just basvalutan. (Bild 2)

 

I Säljtavlan visas även alla affärsmöjligheter samt order i basvalutan. (Bild 3)

 

Bild 1

valuta_5.jpg

 

Bild 2

valuta_6.jpg

 

Bild 3

valuta_7.jpg

 

 

Valutahantering vs Roller

 

Till varje roll går det att sätta en defaultvaluta som automatiskt väljs vid orderläggning beroende på vem som loggar in.

 

Denna parameter aktiveras under respektive roll(se bild nedan)

 

ROLL.jpg

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.