Jämföra datum med triggers

Ibland vill man kontrollera om ett datumfält är ifyllt som ett kriterie när man skapar en trigger. Man använder två olike metoder beroende på om man vill kontrollera om det är tomt eller ifyllt.

Kontrollera om ett datum är ifyllt
För att kontrollera om ett datum är ifyllt sätter man ett kriterie på fältet som är "Not Equals" och skriver sedan ett mellanslag i fältet bredvid.

Kontrollera om ett datum är tomt
Om man istället vill ha ett kriterie att ett datumfält skall vara tomt väljer man fältet och anger "Equals" och lämnar värdefältet bredvid tomt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.