TM-Rapport

Screen_shot_2013-07-01_at_11.56.31_AM.png

 

Filter

Datum: Går på aktiviteternas closeDate, datumet aktivteten har satts inaktiv.

Användare: Vilken användare eller roll som ska visas.

Aktivitetstyp: Vilken aktivitetstyp ska visas.

Provisionsmånad: Vilken månad innevarande år ska provisionskolumnen visa.

Visa detaljerad lista: Aktiverar detaljvyn som listar alla stängda aktiviteter efter filtrering.

 

Kolumnbeskrivning


Säljare: Användare aktiviteten ligger på

Stängda aktiviteter: Alla aktiviteter som stängts under vald tidsperiod och av vald aktivitetstyp

Antal lyft: Antal gånger aktiviteter av vald aktivitetstyp har blivit sparade under vald tidsperiod

Slutbearbetade prospects: Antal aktiviteter där aktivitetsfältet "TM Resultat av samtal" är Order eller någon Ej order-status

Order: Antal aktiviteter där aktivitetsfältet "TM Resultat av samtal" är Order

Nej: Antal aktiviteter där aktivitetsfältet "TM Resultat av samtal" är Ej order 2, 3 eller 6.

Ej redovisade i fsg: Antal aktiviteter där aktivitetsfältet "TM Resultat av samtal" är Ej order 1, 4, 5 eller 7.

Försäljningsgrad netto: Antal Order-aktiviteter / Antal Nej-aktiviteter

Försäljningsgrad brutto: Antal Order-aktiviteter / Antal Stängda aktiviteter

Sålt belopp: Summering av fältet Ordervärde på aktiviteter där "TM Resultat av samtal" är Order

Provision: Egen parameter för tidsintervall "Provisionsmånad". Tar alla stängda aktiviteter under vald månad för användaren där  "TM Resultat av samtal" är Order. Ordervärdet summeras och sedan räknas provisionen ut efter följande staffling:

> 100 001 = 2%,
100 001 -  150 000 = 3%
150 001 - 250 000 = 4%
< 250 000 = 5% 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.