Tillgängliga fält i Upsales Analytics

Innehåll

  1. Introduktion
  2. Metrics
  3. Attribut
  4. Datumfält
  5. Facts

Introduktion

Informationen i Analytics är indelad i tre olika kategorier: Metrics, Attributes och Facts. Metrics och Attrubutes använder du när du skapar egna rapporter medan Facts används då du vill skapa egna metrics eller använder widgets för key metrics.

Metrics

Metrics dyker upp när du klickar på "What" när du klickar in på "Reports" och väljer "Create report".  Om du är lite tekniskt kunnig kan du även skapa egna metrics, där du bland annat kan använda egendefinierade fält (endast Upsales Enterprise Edition). Behöver du hjälp med detta kan du alltid anlita vårt Cloud Services Team.

Attribut

Attribut är fält du vill gruppera din data på, nedan är de viktigaste attributen i Upsales Analytics. När du skapar en rapport från scratch dyker alla attribut upp efter att du klickat på "How"

Kategori Attribut Beskrivning 
Aktiviteter Aktivitetstyp Aktivitetstyp eller möteskategori
  Förstamöte (J/N) Används för att skilja på förstamöten och övriga möten, förstamöte anges som en flagga när möteskategorin defiineras i Upsales administration.
  Mötesdeltagare (användare) Användare som är kopplade till ett möte
Användare & Roller    
  Användare (som skapade) Används för att gruppera data baserat på vem som skapade en aktivitet, order etc. oavsett vem som är angiven som användare i systemet.
  Roll Namnet på rollen som användaren tillhör
  Säljare Huvudsakligt attribut för att gruppera försäljning, aktiviteter etc. per säljare/användare.
  Överordnad roll Den roll som en annan roll tillhör
Företag/Kunder    
  Företag Företagets namn
  Företagskategori Använd denna för att gruppera per företagskategori
  Kontoansvarig Den eller de säljare som är angiven/angivna som kontoansvarig på kunden 
  Moderbolag Angivet moderbolag på en kund
  Stad Angiven stad/postort för ett företags postadress
     
Försäljning/Affärsmöjligheter    
  Fas Används för att gruppera affärsmöjligheter / försäljning per fas
  Order/AM beskrivning Används i de fall du vill gruppera per affärsmöjlighet/order och visa beskrivningen för denna.
  Relaterat företag  Använd denna för att gruppera data på relaterade företag på ordernivå (mediabyrå, återförsäljare, partner etc.)
Kampanjer    
   Kampanj Kampanjens namn, detta är det huvudsakliga attributet du bör använda om du vill gruppera aktiviteter, försäljning etc. per kampanj. 
   Kampanj status Aktiv/Avslutad kampanj
     
Kontaktpersoner    
  Kontaktperson Kontaktpersonens namn och huvudsakligt attribut som används då du vill gruppera data på kontaktperson.
  Kontaktkategori Används i det fall du vill gruppera data på angivna kontaktkategorier
  Titel Kontaktpersonens titel
Leads    
  Lead beskrivning Används om du vill gruppera per lead (t.ex. visa en lista med alla leads för en viss period)
  Leadskanal Används för att gruppera på leadskanal (kom ihåg att kanal inte är ett obligatoriskt fält)
  Leadskälla Används för att gruppera på leadskälla (kom ihåg att källa inte är ett obligatoriskt fält)
Produkter    
  Produkt Produktens namn och huvudsakligt attribut då du vill gruppera t.ex. försäljning per produkt.
  Produktkategori Används för att gruppera försäljning, pipeline etc. per produktkategori
  Överordnad produktkategori Används för att gruppera per överordnad produktkategori
Återkommande order    
  Avtalslängd Avser avtalets längd innan förnyelse (12,24,36 månader)
  Faktureringsintervall Hur ofta kommer den återkommande ordern skapas? (månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, årsvis)
  ÅO beskrivning Beskrivningen på en återkommande order, gruppera på detta attribut då du t.ex. vill ha en lista med varje återkommande order specificerad.

Datumfält

Datum hanteras lite speciellt i Upsales Analytics då varje datum finns i nio olika varianter beroende på om du vill gruppera data på vecka, månad, kvartal etc. Se nedan en förteckning över de varianter som finns

Datumvariant Exempel hur det kan användas
Datum Används för att gruppera per explicit datum, t.ex. hur många order skapades 2013-01-01
Veckodag Grupperar per veckodag oavsett datum, t.ex. om du vill veta om ni vanligtvis får fler leads på måndagar än tisdagar
Vecka Grupperar per veckonummer oavsett år, används för att t.ex. se att vecka 29 verkar vara en bra vecka att sälja Champagne i Visby.
Vecka/År Används för att gruppera data för specifika veckor
Månad Generell månad för att se trender över året (oavsett år), t.ex. för att ta reda på att avslutsfrekvensen är lägre / högre under Juli månad. 
Månad/År Använd detta attribut för att gruppera data per specifika månader. 
Kvartal Generellt kvartal som du kan använda för att t.ex. se att det fjärde kvartalet brukar vara sämre/bättre än det tredje kvartalet 
Kvartal/År  Använd detta attribut för att gruppera data till specifika kvartal 
År Använd för att gruppera data årsvis

 

Datumfält Förklaring / exempel
Affärsmöjlighet datum ändrad fas Varje gång en affärsmöjlighet ändrar fas loggas det ett datum med historik från vilken fas den ändrades.
Aktivitetsdatum Datumet som är angivet på en aktivitet i systemet (datumet då du planerar att göra något) samt startdatum på möten.
Avslutad aktivitet (datum) När en aktivitet bockas av sätts ett "avslutsdatum", notera att detta kan vara annorlunda än det datum som är angivet på aktiviteten i systemet, om man t.ex. avslutar en aktivitet tidigare eller senare än vad som från början var tänkt.
Skapad aktivitet (Datum)  
Försäljningsdatum Datumet som är angivet på en order, även det prognosticerade datumet som finns på en affärsmöjlighet.
Försäljningsdatum (Skapad) Detta datum sätts varje gång en affärsmöjlighet/order skapas
Försäljningsdatum (Vunnen/förlorad) Detta datum sätts då sannolikheten på en affärsmöjlighet sätts till 0% eller 100%
Generellt datum Använd detta datum då du vill sätta ett filter på en dashboard som skall slå igenom på både försäljning och aktiviteter
Kampanj start-/slutdatum Start och slutdatum per kampanj
Leadsdatum Datum då ett lead skapades
ÅO förnyelsedatum Datum då en återkommande order förnyas (endats om avtalslängd är angivet på återkommande ordern)
ÅO nästa orderdatum Datum då nästa order kommer skapas från en återkommande order
ÅO senast ändrad Datum för senaste ändring av en återkommande order, observera att en återkommande order ändras varje gång en order skapas då nästa orderdatum då uppdateras
ÅO skapad Datum sätts när en återkommande order skapas, avser den återkommande ordern, inte de order som skapas baserat på den.
ÅO slutdatum Datum då den återkommande order slutar att gälla, används främst för att hantera uppsagda/avslutade avtal
ÅO start fakturering Avser startdatum innevarande period, ibland kan detta datum vara längre fram än återkommande orderns startdatum om man t.ex. har ett avtal som börjar gälla 1a Juni men som inte skall börja faktureras förrän 1 Juli
ÅO Startdatum Startdatum då en återkommande order börjar gälla. Används bl.a. för att beräkna hur mkt nya kunder/avtal som signats under en viss period.

 

Facts

Fact är data som du vill göra beräkningar på och som ligger till grund för de "Metrics" som finns tillgängliga i systemet. Nedan är en förteckning över de mest relevanta Facts i systemet.

Fact Beskrivning 
Aktivitetsmål (skapade) Antal aktiviteter definierade som aktivitetsnål (skapade), dvs. när du definierat att t.ex. 5 möten skall bokas i januari
Aktivitetsmål (genomförda) Antal aktiviteter definierade som aktivitetsmål genomförda som t.ex. 50 telefonsamtal skall genomföras i Januari
Antal produkter Antal valda produkter på en orderrad i en order eller affärsmöjlighet
Försäljningsmål En säljares definierade försäljningsmål t.ex. kalle ska sälja för 100 000 i Januari
Kampanj försäljningsmål Angivet försäljningsmål för en given kampanj
Listpris Vad listpriset var för en specifik produkt vid ett givet ordertillfälle
Nettopris Angivet nettopris för en produkt i en affärsmöjlighet eller order
Sannolikhet Sannolikhet för en affärsmöjlighet
Tidigare sannolikhet Historisk sannolikhet för en affärsmöjlighet som bytt fas.
Valutakurs (försäljningsmål) Vad valutakursen var i förhållande till huvudvaluta vid inmatningen av ett försäljningsmål
Valutakurs (Order/AM) Valutakurs i förhållande till huvudvaluta när en order sattes till avslutad (100%)
ÅO värde Det värde som en återkommande order kommer skapa varje gång en order/faktura skapas baserat på en återkommande order.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.