Drip/ dripslingor

I Marketing Automation kan du skapa dripslingor, det vill säga förberedda utskick som kommer att skickas till i en viss kampanj efter en förutbestämd tid.

Under "Marknad" och "Drip" kan ni se en överblick över alla era sparade dripslingor.

Du måste aktivera mailfunktionen för att kunna använda den. Läs mer om hur du gör det på länken här.

1. Skapa en mall för utskick

En mall är det utskick som kommer att göras i din dripslinga. Ska det skickas flera utskick i en dripslinga behöver du göra flera mallar, en för varje utskick.

För att skapa en ny mall, gå till fliken "Marknad" och välj sedan "Mallar". Då kommer du att se alla befintliga mallar.

För att skapa en ny mall, klicka på "+Skapa mall". I popup-fönstret namnger du mallen under "Namn". Detta namn kommer inte att visas för kontakter. Under "Avsändare" väljer du vem som kommer att stå som avsändare av mailet. Under "Ämne" skriver du det ämne som kommer att visas i ämnet för mailet.

För att kunna göra ett utskick krävs att du har en avregistreringslänk i ditt mail. En sådan länk hittar du under "Infoga tagg" eller genom att länka till taggen "{{UNSUB}}".

2. Skapa en kampanj

Du behöver en kampanj där du sparar alla mailadresser som ska vara med i dripslingan. För att skapa en kampanj, gå till "Marknad" och klicka sedan på "Kampanjer" och "+Skapa kampanj".

Namnge din kampanj under "Beskrivning". Har du ett försäljningsmål kan du fylla i det i fältet "Försäljningsmål". Under "Avsändare" väljer du en kontakt som kommer att stå som förvald avsändare när du gör ett utskick till kampanjen. 

För att koppla kontakter till din nyskapade kampanj, gå till "Sälj" och sedan "Kundregister". Under "Filtrera på..." kan du välja filter för att gruppera dina kunder, exempelvis stad, poäng, antal anställda etc. Du kan även filtrera på vem som är kontoansvarig för företagen under "Kontoansvariga".

Markera alla företag du vill ha med i listan, det kommer då visas en röd ruta med en siffra på hur många företag du har valt, se nedan. Om du klicka på den rutan kan du välja "Uppdatera kunder".

För att koppla dessa kunder till din nyskapade kampanj, välj då "Lägg till Kampanjer" och sök sedan fram det namn du valt för din kampanj. Klicka sedan på "Spara handling".

Du kan även skapa en automation där alla kontakter som uppfyller ett visst krav kommer att kopplas till en särskild kampanj. Läs mer om hur automations fungerar på länken här!

3. Skapa en dripslinga

Du skapar en driplista direkt från den kampanj du vill skicka utskicken till. Detta gör du under "Marknad" och "Kampanjer", klicka sedan på den kampanj du vill skicka från.

När du ser kampanjvyn kan du välja att skapa en dripslinga, se bild nedan.

Observera!

För att skapa första mailet i dripslingan, klicka på "+Lägg till mail". Fyll sedan i vilken dag du vill att det första mailet ska skickas. "1 dag" motsvarar första dagen som kontakten har hamnat i kampanjen, det vill säga dag 1.

Har du ett exakt antal dagar för din drip hänvisar vi dig till att bocka ur knappen "Skicka endast vardagar mellan 09:00-17:00", då denna knapp bortser från helgen (ej andra röda dagar).

 

Välj sedan din mall under "Välj mall". För att lägga till nästa mail, klicka på "+Lägg till mail" och gör samma procedur igen.

När du har skapat din dripslinga, klicka på "Spara och starta".

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.