Kundregister

Under kundregisterfliken hittar du dina sparade listor för både företag och kontaktpersoner. Standardvyn för kundregistret, d.v.s. listan som är sparad som "Mina företag", visar alla de företag som har dig som kontoansvarig. Kolumnerna visar Namn, Telefon, och Kontoansvarig. 

Om du vill ha andra listor som är formade efter dina villkor går det skapa nya och spara dem. 

I denna artikel kommer vi att gå igenom:

Standardvyn:

Skapa nya listor

För att skapa en ny lista som är baserad på dina villkor måste man först lägga in filter. Ett nytt filter läggs till genom att klicka på knappen "Filtrera på..." (Rödmarkerad i bilden nedan), sedan väljer du vad du ska filtrera på i listan som dyker upp. 

För att se en komplett lista av filtermöjligheterna för kundregistret klicka här.

Exempel lista: Alla företag som inte tillhör kampanjen "Heta leads" inom företagskategorin "Heta Prospects" som har ett leadscore över 10 poäng. 

Vi börjar med att filtrera på kategorin. I filterlistan väljer vi "Kategorier"

Nu kan man välja vilken företagskategori som listan ska filtrera på. Antingen väljer du direkt i listan eller skriver ett sökord i sökrutan. 

 

Nu fortsätter vi med att filtrera på lead score, vilket ligger under filtertiteln "poäng". Här kan vi lägga in ett intervall eller enbart välja om det ska vara större eller mindre än någon siffra. I detta fall väljer vi att lead score ska vara större än 10. 

Nu lägger vi till det sista filtret. Detta filter kräver två steg. Målet är att den ska filtrera på kunder som inte tillhör kampanjen "Heta Leads". Vi börjar därför med att filtrera på kampanjen. Här måste du söka på kampanjens namn för att få upp en lista med alternativ. 

Tips! Klicka i checkboxen och inte på hela raden.

Nu är filtret satt på kunder som är i kampanjen Heta leads. För att ändra till de som inte är i kampanjen klickar man på länken som bilden nedan visar. 

Nu har du skapat en ny kundregister vy som du kan spara för framtida användning. Bilden nedan visar att du har en ny osparad vy genom att det har dykt upp en knapp som heter "Spara vy som". Klicka på den för att spara. 

 

Tillgängliga filter

 • Namn (företagets namn)
 • Telefon
 • Poäng (nuvarande lead score)
 • Poäng uppdatering (vilken datumperiod som lead score senast uppdaterades)
 • Kontoansvariga
 • Kampanjer
 • Kategorier
 • Adress
 • Stad
 • Land
 • Postnummer
 • Aktivitet (Val, med eller utan aktivitet)
 • Affärsmöjlighet (Val, med eller utan affärsmöjlighet)
 • Försäljning (Val, med eller utan försäljning)
 • Endast företag med kundkort (Val, Leads med eller utan kundkort)
 • Tilldelade (Val, tilldelad eller inte tilldelad)
 • Annat (egendefinierade fält)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.