Aktivitets- & Möteslistan

Aktiviteter

Aktivitetslistan är antagligen en av de vyer du kommer använda mest i Upsales. För att se din aktivitetslista går du in på Sälj i topp menyn och klickar på aktiviteter. 

 

I aktivitetslistan ser du alla dina aktiva aktiviteter Som standard visas dagens aktiviteter högst upp följt av de aktiviteter du har planerat tidigare men inte hunnit genomföra. Som du ser på bilden ovan blir de aktiviteterna rödmarkerade.

 

För att öppna en aktivitet kan du klicka överallt på raden förutom på länkarna till företag och kontaktperson. 

Längst till höger har du tre snabbknappar:

  • Flytta aktivitet  
  • Avsluta aktivitet  
  • Ta bort aktivitet

Notera att du måste avsluta en aktivitet för att den ska försvinna från aktivitetslistan.

När du har avslutat en aktivitet finner du den i aktivitetshistoriken på kundkortet. 

I aktivitetslistan kan du använda dig utav filtrera på funktionen där du kan filtrera bort aktiviteter baserat på önskade kriterier. Du kan även skapa filter och när du är nöjd med hur listan ser ut så kan du spara den vyn.

När du öppnar en aktivitet har du flera val. Du kan byta typ av aktivitet, ändra datum/tid och stänga. I aktivitetsvyn kan du skapa en uppföljningsaktivitet eller ett uppföljningsmöte. Du kan även skapa dokument via mallar som ni har i ert Upsales som är kopplade till aktiviteten. Här kan du även relatera aktiviteten till en affärsmöjlighet och all information som finns på aktiviteten följer med till affärsmöjligheten.

 

Möten

I Upsales skiljer vi på möten och aktiviteter. Den största skillnaden mellan möten och aktiviteter är att om en aktivitet har passerat datum, så stängs inte aktiviteten utan datumet blir rödmarkerat och aktiviteten ligger kvar som öppen. Däremot om ett möte passerar sitt genomförings datum så avslutas mötet utan att man behöver stänga det.

För att hitta till mötesvyn så går man in på aktivitetslistan klickar på knappen för möten, se bild:

I Mötesvyn hittar du alla dina inplanerade möten.

Precis som i aktivitetsvyn så kan du filtrera dina möten baserat på önskade kriterier. Du kan även spara en vy du är nöjd med.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.