Importera nya kunder

Den här guiden kommer att gå igenom steg för steg hur man går tillväga för att importera in helt nya kunder.

Förbereda Excel filen

Oavsett om du redan har en Excelfil eller om du ska skapa en helt ny rekommenderar vi alltid att man börjar med att ladda ned en importmall ifrån importverktyget i admin-inställningar. 

Mallen som du laddar ned innehåller de fält som finns tillgängliga att importera in information i för ditt Upsales. Om ni har skapat egna fält kommer dessa dyka automatiskt i mallen. 

!----------------------------TIPS---------------------------!

Lägg till egendefinierade fält i Upsales innan en import genomförs.

 !----------------------------VIKTIGT---------------------------!

Dubbelkolla alltid filen efter dubbletter innan en import genomförs. 

Vid import av nya kunder ta bort kolumnen "Upsales ID"

 

Förbereda Upsales inför importen 

Om du vill importera in kundinformation på kundkortet så är det viktigt att det finns ett fält för informationen. T.ex. om du vill importera in ett fält för "Företagstyp" och det inte finns något fält i Upsales, är det viktigt att du har skapat ett fält i Upsales som du kan matcha kolumnen i Excel med.

Här är det även viktigt att du väljer rätt datatyp när du skapar fältet, om du osäker på vilken datatyp fältets information kommer ha rekommenderar vi att du skapar fältet med typ "Text".

Importera

  1. Välj Excel-filen du vill importera och tryck på "ladda upp"
  2. Para ihop vilken kolumn i Excel som ska in i respektive fält (Datatyp) i Upsales (se bild 2)
  3. OBS: Matcha rätt för att undvika dubletter (matchning sker till höger i vyn). Se tips längst ner i guiden.
  4. När stegen ovan är utförda kan du sedan välja om du vill lägga in de importerade företagen i en kategori eller kampanj, du kan även välja kontoansvarig. Du kan även välja att få en statusrapport skickad till din epost när importen är klar.

 bild 2:

Färdigställd import

När du har följt stegen ovan och importen är färdigställd så kommer du att få ett meddelande om hur många företag som har skapats och hur många företag som har uppdaterats med information.

De företag som har skapats har endast skapats med den information som finns i Exceldokumentet som importerades.

Företag som uppdaterades, är befintliga företag som har uppdaterats med ytterligare information via importdokumentet. Företaget har uppdaterats för att vid importen har du t.ex. matchat på Orgnr, och Upsales jämförde Orgnumret i Excel med Orgnumret i Upsales och hittat en matchning. Har du skapat ett fält för Företagstyp innan importen så kommer den nya informationen angående Företagstyp att uppdateras på ett befintligt kundkort om en uppdatering har gjorts i och med en import.

Övrig information som kan vara nyttig att veta vid en import

  • Stödjer endast .xls format (Spara som Excel 97-2003 Arbetsbok)
  • Ha alltid kolumnnamnet (första fältet t.ex. Företagsnamn) för första kolumnen i cell A1 och andra kolumnnamet i B1 etc.
  • För att undvika dubletter matcha på något unikt, t.ex. Orgnr(företag),Epost(kontaktpersoner) eller Upsales ID
  • Lägg in importen i en kampanj/kategori för att lätt kunna söka ut den
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.