Bildannonser

* Din bild kan vara av format JPG, PNG eller GIF och ha en storlek på 100kb eller mindre. Filer av annat format eller för stor storlek får ett felmeddelande vid uppladdningen.

* Dimensionerna på bilden (bredd x höjd) måste finnas med i den här listan, annars får du ett felmeddelande vid uppladdningen

* Använd en 1px ram runt annonsen och tänk på att ramen ingår i annonsens dimension!

* Ha alltid med ert företags eller produkts logotyp i annonsen, annars kommer vissa annonsbörser välja att inte visa annonsen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.