Skapa en försäljning

Det finns olika tillvägagångssätt för att skapa en försäljning i Upsales.

Antingen kan du använda dig utav genvägen som finns till vänster i den första vyn du ser efter du har loggat in, se bild:

Eller direkt på kundkortet, genom att använda er utav plustecknet till höger i vyn, se bild:

Om du väljer att skapa en försäljning direkt på kundkortet är fältet för företag redan ifyllt. Om du väljer genvägen via plustecknet så måste du välja företag själv.

När du sedan har valt att skapa en försäljning på ett utav de tillvägagångssätt som beskrivs ovan så kommer du in i försäljningsvyn, se bild:

I försäljningsvyn fyller du i den information som är aktuell för försäljningen i fråga t.ex. vem som är kontaktperson, vilka produkter, avslutsdatum etc. Här kan du även lägga in anteckningar som är kopplade till försäljningen.

De faser som går att välja vid skapandet utav en försäljning är :

Avslutad - Order 100%

Avslutad - Ingen Order 0%

OBS : efter att en försäljning har skapats är det inte möjligt att redigera försäljningen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.