Exportera Mailadresser

Det kan komma fall då man vill ha ut en epost-lista ifrån Upsales konverterad till Excel, det vi kallar för Export.

För att utföra en export krävs det först och främst att man har exportbehörighet i Upsales, man har inte alternativet "Exportera" när man hanterar ett sökresultat. Är detta fallet kan du kontakta en Upsales-administratör på företaget och be personen sätta exportbehörighet för din användare.

För att exportera mailadresser krävs det att man söker fram ett resultat, via företag eller direkt på kontaktpersoner.

Gör man det via företag börjar man i Sälj -> Företagsregister. Man väljer ut de företag som uppfyller kriterierna för epost exporten sedan väljer man "Hantera markerade" och "Uppdaterar företagets alla kontakter"

Lägg sedan in kontakterna i en kampanj:

När du har gjort detta så kommer kontakterna att uppdateras in i kampanjen, du kommer att få en notis uppe i högra hörnet (vid ditt namn) när uppdateringen utav kontakterna är färdigställd.

När uppdateringen är färdigställd går du in i företagsregister och väljer kontaktpersonsvyn:

Här filtrerar du på kampanjen som du valde när du uppdaterade företagets alla kontakter. Du väljer även att filtrera på epost och skriver "@" för att få fram de kontakter som har en epost registrerad i ert Upsales

När du har fått fram en lista över de kontakter som tillhör de företagen och har en epost registrerad så ska du exportera ut listan och det gör du genom att markera hela resultatet

Sedan "Hantera markerade (Orange ruta efter markeringen är slutförd)". Därefter trycker du på Exportera

När du har valt Exportera får du möjlighet att välja vilken information ifrån Upsales som du vill ha i Excel-dokumentet

De kolumner som kommer att finnas i Excel-dokumentet är på vänster sida. När du har valt kolumner och tryckt på "Exportera (Grön knapp)" så kommer Upsales att köra ett jobb (Som du kan följa uppe i högra hörnet vid ditt namn) när det har uppnått 100% så kommer du få ett alternativ som heter "Hämta Export(Blå markerad)"

Sedan har du ett Excel-dokument med vald information nerhämtad på din dator.

Om du anser att det saknas något i guiden eller har allmänna frågor angående systemet så är det bara att kontakta Upsales Support.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.