Hur Återkommande order fungerar

Återkommande order är en funktion som används i Upsales vid försäljning utav avtal som sträcker sig under en längre period. En återkommande order är en vanlig order som återkommer med givna intervall. En återkommande order kollar varje natt om en order ska skapas eller ej. När man har skapat en återkommande order för första gången läggs alltid den första ordern natten till nästa dag och sedan kommer en ny order skapas beroende på vilket intervall som är valt. Alla ordrar skapas alltid på natten den dagen då ordern ska skapas.

Du kan även ställa in om försäljningen för de olika perioderna som ingår i den återkommande ordern ska skapas i förtid.

För att skapa en återkommande order går du in på kundkortet och väljer plustecknet:

 

Efter att du har valt att skapa en återkommande order på kundkortet hamnar du i den här vyn:

Ordern ovan är konfigurerad på så sätt att den utsträcker sig under en 12 månaders period där den skapar en order månadsvis. Den kommer att skapa 12 försäljningar i Upsales och varje order kommer att skapas med ett intervall på en månad och den första ordern skapas idag som man ser under fältet "Nästa orderdatum". Så efter att återkommande ordern ovan är sparad så kommer det att skapas en försäljning med samma namn med ett ordervärde som är ett månadsbelopp för den totala återkommande orderns värde.

Här väljer du intervallet för den återkommande ordern t.ex. Månadsvis, Kvartalsvis eller Årsvis. Intervallet bestämmer hur ofta det skapas en försäljning i Upsales.

Här väljer du hur lång perioden är och tillsammans med fältet "Hur ofta ska ordern skapas" bestäms det hur många försäljningar som kommer att skapas på företaget. Det finns även alternativet "Tillsvidare" det innebär att försäljning kommer att skapas utan handpåläggning med valt intervall, tills någon går in och ändrar inställningarna för den återkommande ordern.

"Ursprungligt startdatum" bestämmer när den Återkommande ordern har skapats och börjar att skapa försäljningar.  "Startdatum innevarande period" bestämmer när den innevarande försäljningsperioden har startat. Om en månad är det nya startdatumet "2016-07-30" för då börjar nästa period om ordern är inställd på att skapa försäljning "Månadsvis".

Visar när startdatum för nästa period börjar.

Här ställer du in när det ska sluta skapas försäljningar ifrån den här återkommande ordern. Är den rätt konfigurerad så kommer "Nästa order datum"-fältet att skriva ut "Inget planerat" efter att den sista periodens försäljning har skapats.

Här kan du ställa in om varje order som skapas ifrån återkommande ordern ska skapas i förtid med t.ex. 15, 30 , 45 dagar. Om startdatumet för nästa period är 2016-07-30 och du har ställt in som ovan så kommer försäljningen att skapas 2016-07-01.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.