Hur man skapar ett formulär

Det finns möjlighet att skapa formulär direkt i Upsales. Formulär kan vara bra vid t.ex. anmälningar till nyhetsbrev eller bara allmänna intresseanmälningar utav produkter. Formulär kan även användas till att skicka ut anmälningsformulär vid events som företag anordnar.

Att skapa ett formulär i Upsales är väldigt enkelt att göra och även väldigt enkelt att anpassa utifrån företagets visuella behov.

För att skapa ett formulär:

  1. Marknadsfliken
  2. Formulär
  3. Hantera formulär, se bild
  4. + Nytt formulär

Efter att du har valt Nytt formulär kommer du till formulärvyn, se bild:

I formulärvyn har du dina funktionsalternativ på vänstersida och de visuella alternativen på högersida. Till höger ser du även hur formuläret kommer att se ut. I och med att man fyller i information så kommer formuläret på högersida att uppdateras dynamiskt.

Namn (Intern): Här väljer man vad formuläret ska heta. Du kan t.ex. ha ett formulär som heter nyhetsbrev, namnet kommer endast att synas i Upsales för dig och dina kollegor så att ni enkelt kan skilja på era formulär.

Poäng (Intern): Här kan ni välja hur många poäng företaget får när en person ifrån företaget har fyllt i formuläret. Att formuläret har fyllts i kommer att visas visuellt på kundkortets tidslinje och även under marknadsfliken på kundkortet, se bild:

Titel: Här väljer du formulärets titel.

Beskrivning (Intern): En intern beskrivning som kan användas för att beskriva syftet av formuläret.

Text på knapp: Standard är Skicka men det finns möjlighet att välja vad man vill ha för text genom att fylla i informationen i det här fältet.

Tacksida: Här kan ni fylla i titel och ett meddelande. Tacksidan påverkas även utav den visuella designen som ni väljer att använda på ert formulär, så här kan en tacksida se ut:

Det går även att använda sig utav en egen landningssida efter att en person har fyllt i ert formulär för att göra det väljer du knappen använd landningssida, se bild:

Efter att man har valt att använda landningssida så får man välja vilken URL personen ska landa på efter att den har fyllt i formuläret.

Lägga till fält i formulär: Nästa steg i formulär skapande är att lägga till vilka fält som ni anser att personer ska fylla i beroende på de olika formulärens användningsområden. Här kan man välja fält på företag och även fält på kontaktpersonskort. Man kan även välja fält som man har skapat själv.

Den information som formuläret hämtar kommer att användas för att komplettera ett befintligt kundkort (Om man väljer det under inställningar, se nästa steg i guiden) eller för att skapa ett nytt kundkort/kontaktperson.

Inställningar: Under inställningar kan man välja att aktivera ett spamskydd. Syftet med spamskyddet reCAPTCHA är att förhindra "ogiltiga" konverteringar från att skapas i Upsales. Det är bra att använda spamskydd för att hindra dålig data. Om man använder sig utav reCAPTCHA spamskydd kan man inte använda sig utav egen HTML-kod på hemsidan.

Under inställningar kan du även välja om du vill matcha företag/kontakter via namn. Detta gör att om t.ex. SEB fyller i information i ert formulär så kommer SEB kundkortet att uppdateras med data ifrån formulär-konverteringen. 

Handling: Här kan du välja vad som ska hända efter att formuläret har utfört en konvertering. Här kan man t.ex. välja att det automatiskt ska skapas en aktivitet när någon fyller i formuläret. Du kan även välja att få ett notifikationsmail när någon har fyllt i formuläret, notifikationsmailet anpassar sig efter de fält du har valt att formuläret ska bestå utav med hjälp utav taggar, så här kan ett mail se ut:

Ett vanligt scenario vid Handling är att uppdatera företaget/kontakten som fyller i formuläret för att sedan tagga upp det i en kampanj. För att göra det väljer man Uppdatera företag eller Uppdatera kontakt och ställer in som på bilden:

Det är bra att automatiskt tagga upp företag/kontaker vid formulär-konverteringar för att lätt kunna söka ut de via kampanjen. Det är även en fördel när man är inne på ett kundkort/kontaktkort för då kan man se alla marknadshändelser som kunden har varit inblandad i.

Ett annat sätt att använda handlings-funktionen på är genom att Skapa aktivitet vid formulär-konverteringar. Ett scenario när man har användning utav att Skapa aktivitet kan vara vid "Kontakta oss - formulär" här kan man t.ex. ställa in så att, när en konvertering sker ska det automatiskt skapas en aktivitet på kunden så att en utav dina säljare kan ta kontakt med den potentiella kunden som vill bli kontaktad. För att konfigurera så att detta sker, se bild:

Anteckningar: Är inställd med taggar så att information som fylls i via formuläret kommer att hamna på aktiviteten under anteckningar.

Aktivitetstyp: Här kan du ställa in vilken typ av aktivitet som skapas när någon fyller i formuläret.

Användare: Vem ska se aktiviteten i sin aktivitetslista när någon fyller i formuläret? Säljaren som har blivit tilldelad företaget (Om företaget matchas med ert Upsales), den som är kontoansvarig (Om företaget matchas med ert Upsales) eller försäljningschefen som i sin tur delar ut aktiviteterna.

Aktiviteten kommer sedan att presenteras på kundkortet. Den kommer att visas på tidslinjen, under marknadshändelser och under aktiviteter. Så här kan en aktivitet som är genererad via en formulär-konvertering se ut:

Efter att man har skapat ett formulär ska man publicera det, för att få en tydlig bild utav hur man går tillväga kan man läsa guiden:

Hur man publicerar ett formulär

Man kan även ta hjälp utav "?"-Tooltip som finns i redigering av formulärs-vyn, se bild:

Anser du att något saknas eller har allmänna frågor angående systemet, ta kontakt med oss på Upsales support.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.