Hur man publicerar ett formulär

Det finns möjlighet att skapa formulär direkt i Upsales. Formulär kan vara bra vid t.ex. anmälningar till nyhetsbrev eller bara allmänna intresseanmälningar utav produkter. Formulär kan även användas till att skicka ut anmälningsformulär vid events som man ska anordna.

När man ska publicera ett formulär som är skapat i Upsales finns det tre olika alternativ att göra det på, den här guiden kommer att gå igenom alternativen.

För att publicera ett formulär:

  1. Marknadsfliken
  2. Formulär
  3. Hantera formulär, se bild
  4. Välj formuläret som ska publiceras (genom att klicka på namnet)'
  5. Publicera formulär, se bild

Efter att du har valt publicera formulär (bilden ovan) så finns det tre olika alternativ för hur man publicerar formuläret, se bild:

Länkadress: Här får man en URL som leder till formuläret som skapats. Är användbart vid t.ex. utskick av inbjudningar till events. Här kan du även välja Öppna formulär (grön knapp) för att se hur formuläret du har skapat ser ut i webbläsaren eller om du vill prova att fylla i ditt formulär och se hur konverteringen landar i Upsales.

Kod till hemsida: Används för att skapa en iFrame som man kan kopiera in i hemsidan. Formuläret kommer ha samma visuella design som du ser i Upsales, där du får välja höjden och bredden (enhet pixlar) på formuläret själv.

</> Kod för egen design: Här kan man ta ut en HTML-kod som man kan ha på hemsidan och skapa en egen visuell design utifrån koden.

Efter att ni har publicerat formuläret kan det vara bra att läsa på om hur man ser konverteringar utav information i Upsales, det kan man göra här:

Hur man ser sina formulär-konverteringar

Anser ni att något saknas i guiden eller om ni har allmänna frågor om systemet, så kan ni kontakta oss på Upsales Support. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.