Hur söker man fram kontakter i Avancerad sök?

I Upsales finns det flera sätt att söka fram kontaktpersoner. Det mest flexibla sättet är via funktionen Avancerad sök. Denna funktion når du genom att klicka på länken ”Avancerad sök”, som ständigt är synlig i toppen av fönstret, och väl inne i funktionen klicka på fliken "Kontaktpersoner".

I Avancerad sök finns otaliga sökalternativ och det går därför att söka fram kontaktpersoner baserat på många olika kriterier, samt kombinationer av olika kriterier. Nedan visas några konkreta exempel på vad Avancerad sök kan användas till.

Hur söker man fram alla kontaktpersoner med en viss befattning?

1, Under rubriken Kontaktens grundinfo finns fältet Titel. Fyll i vald befattning, i detta exempel VD

2, Tryck på Visa kontaktpersoner

När du har gjort stegen ovan visas en lista på alla kontaktpersoner i systemet som har titeln VD.

Hur söker man fram alla kontaktpersoner som har fyllt i ett visst formulär under den senaste veckan?

1, Under rubriken Marknadshändelser, kryssa i rutan Formulär

2, Klicka på Har och välj formuläret i fråga

3, Välj tidsperiod, i detta fall innevarande vecka

4, Tryck på Visa kontaktpersoner

När du har gjort stegen ovan visas en lista på alla kontaktpersoner som har fyllt i det valda formuläret under innevarande vecka.

Lägga till kriterier för företag

Efter att ha valt sökkriterier för en kontaktperson kan man längre ner även lägga till kriterier för företag. Detta innebär att man till exempel skulle kunna söka fram alla personer med en viss titel, som i exemplet ovan, men dessutom välja att bara visa personer som hör till företag som har till exempel en viss omsättning.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.