Hur kontrollerar man behörigheter i Upsales

För att komma åt inställningarna för behörigheter i Upsales tar man sig först in i kontoinställningarna, och klickar sedan på länken Roller under rubriken Användare och roller;

Behörigheterna i Upsales anpassas för varje roll, och det är därför viktigt att användarna är indelade i olika roller. För varje roll sätter man sedan en behörighet. Mer om användare och roller kan du läsa om i guiden Användare och roller.

Inställningarna för varje rolls behörigheter når man genom att klicka på Hantera bredvid rollens namn;

Behörigheterna är indelade under tre kategorier;

Åtkomstbehörighet

Under denna rubrik styr du vad varje roll kan komma åt för information i Upsales. Ska användare som tillhör rollen kunna se exempelvis företag och affärsmöjligheter?

Behörighet att ändra

Under denna rubrik styr du vad varje roll kan ändra i Upsales. Ska användare som tillhör rollen kunna redigera objekt så som företag, affärsmöjligheter och dylikt?

Behörighet att radera

Under denna rubrik styr du vad varje roll kan radera i Upsales. Ska användare som tillhör rollen kunna radera objekt så som företag, affärsmöjligheter och dylikt?

 

Val av behörighet

Det finns fyra alternativ för varje behörighet.

  • Nej – betyder att användaren inte ska få behörighet till objektet i fråga.
  • Egna – betyder att användaren endast kan se objekt som han eller hon själv har skapat.
  • Roll – betyder att användaren kan se objekt som skapats av sig själv, samt andra användare med samma roll
  • Samma som X (Samma som Sales i bilden ovan) – Om man väljer detta alternativ ärvs behörighetsinställningen för objektet i fråga ned från en övergripande roll. Bilden ovan är alltså från en roll som ligger under den övergripande rollen

När rätt inställningar har gjorts klickar man på Spara.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.