Användare och roller

I Upsales finns roller och användare. Varje användare kan tillhöra en roll, och varje roll kan ha olika behörigheter. Tack vare detta kan man kontrollera vad varje användare kan (och inte kan) göra, genom att sortera in användarna i olika roller.

För att komma åt inställningarna för användare och roller går man till Roller under Användare & Roller i kontoinställningarna;

 

 

 

Skapa och hantera roller

När man klickar på länken Roller under rubriken Användare & Roller ser man en översikt av de roller som finns i Upsales. Rollerna kan vara sorterade i nivåer. Till exempel kan det finnas en roll som heter Sweden, och sedan flera roller som alla tillhör den övergripande rollen Sweden.

För att redigera inställningarna för en roll, till exempel namn, beskrivning eller behörigheter klickar man på Hantera bredvid rollens namn. För att skapa en ny roll klickar man på Ny roll;

När man redigerar inställningarna för en roll, eller skapar en ny roll, ser gränssnittet ut som följande;

Mer om behörigheter kan du läsa i guiden Hur kontrollerar man behörigheter i Upsales?

 

Skapa och hantera användare

För att få en överblick av alla Upsales-användare klickar man på länken Användare under fliken Användare & Roller. Från denna överblick kan man redigera inställningarna från en användare genom att klicka på dennes namn, eller lägga till en ny användare genom att klicka på Ny användare (Om ditt företag redan använder alla sina licenser måste du inaktivera en annan användare för att kunna skapa en ny. Läs mer om detta i slutet av denna artikel);

Gränssnittet för att redigera en befintlig användare eller skapa en ny användare ser ut som följande;

Aktiva, inaktiva(vilande) och borttagna användare

När man skapar eller redigerar en användare får man välja om denna användare ska vara aktiv, inaktiv( även kallat vilande) eller borttagen. Skillnaden mellan dessa lägen är följande:

  • Aktiv - En aktiv användare kan logga in i Upsales och tar upp en licens. Om ditt företag exempelvis har fem licenser kan ni ha max fem aktiva användare.
  • Inaktiv(vilande) - En inaktiv användare kan inte logga in, och tar inte upp någon licens. Däremot syns en inaktiv användare inuti systemet, och andra användare ser inte att denna användare är inaktiv. Man kan alltså fortfarande till exempel söka fram företag eller aktiviteter kopplade till denna person.
  • Borttagen - En borttagen användare kan inte logga in i Upsales och tar inte upp en licens. Han eller hon syns inte inuti systemet.

OBS: Borttagning av kontakter bör övervägas noga innan den utförs. Om man fortfarande vill kunna söka och sortera fram olika objekt kopplade till användaren i fråga måste man istället inaktivera användaren.

Om en av era anställda slutar bör denna persons användare inaktiveras för att förhindra fortsatt åtkomst till Upsales.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.