Lägga till på kundkortet

För att lägga till en ny kontaktperson, aktivitet/möte, affärsmöjlighet etc. använder du menyn längst uppe till höger på kundkortet. 

Kontaktperson: Används för att lägga till en ny kontaktperson.

Aktivitet: Används för att skapa en ny aktivitet på kunden.

Affärsmöjlighet: Används för att lägga upp en ny affärsmöjlighet på kunden. Denna dyker då upp i säljtavlan och det är möjligt att generera en offert i Word- eller PDF-format.

Försäljning: Används för att skapa en ny försäljning på kunden.

Återkommande order: Används för att skapa en ny återkommande order (Obs! Denna funktion är endast tillgänglig för de som har Plus eller Max).

Dokument: Används för att skapa ett dokument baserat på en företagsmall.

Relation: Används för att skapa relationer mellan kundkort i Upsales. Det kan t.ex. vara att tagga upp att kundkort A är moderbolag till kundkort B.

Slå ihop företag: Används för att slå ihop kunden med ett annat kundkort och man undviker att förlora information. Alla aktiviteter, försäljning och dylikt följer med.

Marknadshändelse: Kan användas för att manuellt lägga till en så kallad marknadshändelse, som sedan går att följa upp via marknadsfliken. (Obs! Denna funktion är endast tillgänglig för de som har Plus eller Marketing Automation)

Ge till säljare: Används för att tilldela ett lead till en säljare.

Ladda upp fil: Här kan du till exempel ladda upp avtal och liknande.

Flertalet av dessa funktioner kan även göras via plustecknet (snabb-skapa) som alltid finns tillgängligt i vänstermenyn.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.